Sự kiện xúc tiến & truyền thông Xem thêm

Hãy cùng tham gia & theo dõi các sự kiện xúc tiến nông sản

Minh bạch sản xuấtXem thêm

Cơ sở có truy xuất nguồn gốc & minh bạch theo tiêu chuẩn GAP
8.0

HTX NN Vĩnh Bình

TT Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, Châu Thành, An Giang

8.0

HTX NN An Bình

Xã An Bình, Huyện Thoại Sơn, Thoại Sơn, An Giang

8.0

HTX NN Sơn Hòa

Xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn, Thoại Sơn, An Giang

8.0

HTX NN SX và TT đường thốt nốt Nhơn Hưng

Xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, Tịnh Biên, An Giang

8.0

HTX GAP Cù Lao Giêng

93 ấp Bình Trung - xã Bình Phước Xuân - huyện Chợ Mới - An Giang, Chợ Mới, An Giang

8.0

HTX NN Tây Phú

Xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn, Thoại Sơn, An Giang

8.0

HTX NN Lộc Phát 1

Xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, Tri Tôn, An Giang

8.0

HTX NN TMDV DLNN Khánh Hòa

Xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, Châu Phú, An Giang

8.0

HTX NN Phú Thạnh

Xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, Phú Tân, An Giang

8.0

HTX NN Vĩnh Thạnh

TT. Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, Châu Phú, An Giang

Một số sản phẩm truy xuất

Xem thông tin sản phẩm được minh bạch