Cơ sở sản xuất

HTX GAP Cù Lao Giêng

93 ấp Bình Trung - xã Bình Phước Xuân - huyện Chợ Mới - An Giang

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
01
(100 m2)
An toàn thực phẩm
Đỗ Hoàng Nam Xoài ba màu (21/02/2023)

Thông tin chung

Giới thiệu Chúng tôi chuyên xoài
Cổng truy xuất angiang.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 100 Ha
Quản lý Nguyễn Minh Hiền
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Nước tưới Nước sạch
Đất trồng Đất phù sa
Khu vực sản xuất
Cù lao giêng

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Card image cap
Mua bán xoài

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua
NPK
xxx
Phân bón 100ml/cây Thúc đẩy tăng trưởng 21/02/2022